En Kanonisk Form för att Testa Boolesk Funktion Egenskaper.

link:http://www.cs.columbia.edu/~rocco/papers/random11.html

D. Dachman Sulor och R. Servedio.
den 15: e Internationella Workshop om Slumpmässighet och Beräkning (SLUMPMÄSSIG),, 2011, s. 460-471.


Sammanfattning:

I ett väl känt resultat Goldreich och Trevisan (2003) visade att varje testbara diagram fastigheten har en .canonical. tester i vilka en uppsättning noder som är slumpmässigt utvalda och kanterna ifrågasatt är den kompletta grafen över de markerade vertexpunkterna. Vi definiera en liknande-i-ande kanonisk form för Boolesk funktion testa algoritmer, och visar att under vissa milda förhållanden egendom testare för Booleska funktioner kan omvandlas till detta kanonisk form.

Vår första huvudsakliga resultat visar, grovt sett, att varje .trevligt. familj av Booleska funktioner som har låg ljudnivå känslighet och är testbara av en .oberoende tester. har en canonical testa algoritmen. Vår näst viktigaste resultat är liknande men har i stället för familjer av Booleska funktioner som är slutna under ID-negativa minderåriga. Sammantaget utgör dessa två resultat täcker nästan alla av konstant-fråga Boolesk funktion testa algoritmer som vi känner till i litteraturen, och visa att alla dessa tester algoritmer kan automatiskt omvandlas till en kanonisk form.

pdf (full version).


Tillbaka till huvudsidan papers sida

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *